Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Καταγραφή Προβλημάτων / Παραπόνων / Προτάσεων Βελτίωσης


Η γνώμη σας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι για εμάς πολύ σημαντική και σας καλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ σε περίπτωση που έχετε κάποιο παράπονο, πρόβλημα ή πρόταση βελτίωσης. Στόχος μας είναι να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα ή αδύναμα σημεία στη λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. καθώς επίσης και να εκφραστούν τυχόν προτάσεις σας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.