Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

eForms


Με την είσοδό σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eforms της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας και ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος με συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Η είσοδος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας (username και password), τα οποία χρησιμοποιείτε ήδη για την είσοδό σας στο e-mail σας και στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

 Είσοδος στην υπηρεσία eForms