Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Διαχείριση Έργων/Προγραμμάτων


Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. παρέχει στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των στοιχείων των έργων/προγραμμάτων τους μέσω της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Η πιστοποίηση των στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ), για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργός ιδρυματικός λογαριασμός.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην πρόσβαση επικοινωνήστε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  it[at]elke.uoa.gr