Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προφίλ Ε.Κ.Π.Α. - Ε.Λ.Κ.Ε.


Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό προφίλ Ε.Κ.Π.Α. - Ε.Λ.Κ.Ε. στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Επίσης, επικαιροποιημένη έκδοση του ενημερωτικού φυλλαδίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ιδρύματος στη διεύθυνση: