Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Υπηρεσία Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk)


Σκοπός της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) είναι η απάντηση ερωτημάτων, η παροχή πληροφοριών και η υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, τη διαχείριση των έργων και γενικότερα τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η υπηρεσία Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Helpdesk) λαμβάνει, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καταγράφει και απαντά σε ερωτήματα, ενεργεί κατάλληλα για την επίλυση προβλημάτων και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας άμεση και δυναμική βοήθεια στους συναλλασσόμενους. Σε ειδικές περιπτώσεις τα στελέχη της υπηρεσίας του Helpdesk προωθούν ερωτήματα που χρήζουν της εξειδικευμένης συνδρομής αρμόδιων υπαλλήλων των Τμημάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. προκειμένου να απαντηθούν απευθείας από αυτά.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία είτε μέσω κλήσης στον τηλεφωνικό αριθμό 210 727 5900, καθημερινά (τις εργάσιμες ημέρες) 9:00 με 14:00, είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk[at]elke.uoa.gr