Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αποκεντρωμένες Μονάδες

Η δράση των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 19/10/2020 αρχικά σε τρεις Σχολές του Ε.Κ.Π.Α. (Σχολή Θετικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλες τέσσερις (Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφική Σχολή και Θεολογική Σχολή) με αντικείμενο την επί τόπου υποστήριξη των Επιστημονικών Υπευθύνων σε χώρους των Σχολών του Πανεπιστημίου. Στόχος της δράσης αυτής είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη και ενημέρωση των Επιστημονικών Υπευθύνων και των συνεργατών τους ως προς διαχειριστικά θέματα που αντιμετωπίζουν στα έργα/προγράμματά τους. Η λειτουργία της δράσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των σφαλμάτων στα έγγραφα/αιτήματα που κατατίθενται στη Μ.Ο.Δ.Υ., γεγονός που συμβάλλει στην εξάλειψη σημαντικών καθυστερήσεων στο συνολικό χρόνο ανταπόκρισης του συστήματος λειτουργίας της Μ.Ο.Δ.Υ. και στην επιτάχυνση των διαδικασιών διεκπεραίωσης των εργασιών των έργων/προγραμμάτων.

Σας καλούμε να απευθύνεστε στα στελέχη των Αποκεντρωμένων Μονάδων των ανωτέρω Σχολών πρωτίστως για την υποβοήθηση στην κατάρτιση και τον έλεγχο:

  • αρχικών προϋπολογισμών και των τροποποιήσεών τους,
  • αιτημάτων για την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών,
  • αιτημάτων επιλογής προσωπικού και διενέργειας πρόσκλησης,
  • αιτημάτων για την έγκριση των μετακινήσεων,
  • αιτημάτων πληρωμής αμοιβών και δαπανών και των αντίστοιχων δικαιολογητικών τους,
  • συμβάσεων απασχόλησης φυσικών προσώπων, προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών, δωρεών, χορηγιών κ.λπ.

Επιπλέον, τα στελέχη των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να υποστηρίζουν τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συνεργάτες τους στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eForms, μέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή όλων των ως άνω αιτημάτων προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. συμβάλλοντας σημαντικά στην ταχύτερη διεκπεραίωσή τους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στη Σχολή Επιστημών Υγείας λειτουργεί από 1/11/2018 το Γραφείο Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών με τις ίδιες αρμοδιότητες και στο οποίο εντάχθηκε από 19/10/2020 το στέλεχος της αποκεντρωμένης μονάδας. Συγκεκριμένα, το Γραφείο Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών της Σχολής Επιστημών Υγείας στελεχώνεται από τους εξής:

  • Υπεύθυνη: Χρυσοπούλου Ελένη.
  • Στέλεχος Αποκεντρωμένης Μονάδας: Αυγερινού Μαριάννα.
  • Πρωτόκολλο (ωράριο: 9:00-14:00): Χατζιάρα Αρετή, Ταράτσας Κωνσταντίνος.

Τέλος, μπορείτε να απευθύνεστε και στα στελέχη του Γραφείου Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών στο Α.Κ.Ι.Σ.Α. καθημερινά τις ώρες 8:00-15:30:

  • Ενημέρωση για οικονομικά θέματα – διαχείριση έργων: Καρανικολής Γεώργιος, τηλ.: 210 746 2950.
  • Ενημέρωση για κλινικές μελέτες: Βαζούρας Βασίλειος, τηλ.: 210 746 2906.
  • Πρωτόκολλο: Ρέγκα Χαραλαμπία (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: 9:00-14:00).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

 

ΣΧΟΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑΡΙΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ

E-MAIL

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Σχολή
Επιστημών Αγωγής
Καρανικολής Γεώργιος

8:30 π.μ - 15:30 μ.μ

supp-edc[at]elke.uoa.gr 210 368 8040
Σχολή
Επιστημών Υγείας
Γραφείο Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών της Σχολής Επιστημών Υγείας

8:00 π.μ - 14:30 μ.μ

med-helpdesk-elke[at]med.uoa.gr 210 746 2298
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού
(Σ.Ε.Φ.Α.Α.)

Καλεντεριάδης Κωνσταντίνος

 

8:30 π.μ - 16:30 μ.μ

 

supp-phed[at]elke.uoa.gr 210 727 6136
Θεολογική Σχολή Καλεντεριάδης Κωνσταντίνος

8:30 π.μ - 16:30 μ.μ

supp-theol[at]elke.uoa.gr 210 727 5763
Σχολή Θετικών
Επιστημών
(Σ.Θ.Ε.)

Καλεντεριάδης Κωνσταντίνος

8:30 π.μ - 16:30 μ.μ

supp-sos[at]elke.uoa.gr 210 727 4299

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.)

Τσαμουρά Σταυρούλα

 

9:00 π.μ - 15:30 μ.μ

 

supp-econpol[at]elke.uoa.gr 210 368 8705
Φιλοσοφική Σχολή

Παππά Ιωάννα

8:00 π.μ -14:30 μ.μ

supp-phil[at]elke.uoa.gr 210 727 7851