Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αναλυτικά Στοιχεία Υπηρεσίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χρήστου Λαδά, αρ. 6 (7ος όροφος).

Τα Τμήματα της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη (Ζωγράφου) και εδρεύουν στο ισόγειο και στον 2ο όροφο του κτηρίου Τ.Υ.Π.Α. - Ε.Λ.Κ.Ε., πλησίον της Φιλοσοφικής Σχολής και στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτηρίου Κ.Ε.Π.Α., πλησίον της Θεολογικής Σχολής.

Ειδικότερα, πρωτόκολλο του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. λειτουργεί στα ακόλουθα σημεία :

α) Πανεπιστημιούπολη, κτήριο Τ.Υ.Π.Α. - Ε.Λ.Κ.Ε. (ισόγειο),
β) Χρήστου Λαδά, αριθμός 6, Αθήνα (7ος όροφος),
γ) Ιατρική Σχολή, Κτήριο Διοίκησης Νο 13, 2ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή,
δ) Αττικό Νοσοκομείο, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α.
και
ε) Ψαχνά Ευβοίας (Πρ. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Συγκρότημα Ευρίπου)
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9.00 π.μ.-14.00 μ.μ.

Η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με τα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Μεταρρύθμισης με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών, την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων και την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών έχει αναπτυχθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα eForms που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://eforms.elke.uoa.gr μέσω της οποίας ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προς διευκόλυνσή του δύναται να δημιουργεί, να επεξεργάζεται έγγραφα και να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά. Παράλληλα, μπορεί να γίνεται ηλεκτρονική αποστολή των προς πρωτοκόλληση αιτημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol[at]elke.uoa.gr. Τα αιτήματα θα πρέπει να φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του/των υπογράφοντος/ντων ή να έχουν εκδοθεί μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr (ψηφιακή βεβαίωση). Για περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου http://www.noc.uoa.gr/chfiakes-ypografes.html.

 

Διεύθυνση Ε.Λ.Κ.Ε.
Οδός:Χρήστου Λαδά 6
Ταχ. Κώδικας (Code no):105 61
Τηλ. (Tel):210 - 727 5900
E-mail:rc[at]elke.uoa.gr

 

Φορολογικά Στοιχεία Τιμολόγησης
Στοιχεία Eιδικού Λογαριασμού στα τιμολόγια

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN (ή Ε.Κ.Π.Α.)

EIΔIKOΣ ΛOΓAPIAΣMOΣ KONΔYΛIΩN EPEYNAΣ (ή Ε.Λ.Κ.Ε.)

Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα

A.Φ.M. 090145420, Δ' ΔOY Αθηνών

 

Tax Info
Details of the Special Account for Research Grants for invoices

NATIONAL AND KAPODISTRIAN

UNIVERSITY OF ATHENS (or N.K.U.A.)

SPECIAL ACCOUNT FOR RESEARCH GRANTS (or S.A.R.G.)

6 Christou Lada str., 105 61 Athens

VAT Reg. No EL 090145420

  

Τραπεζικά Στοιχεία
Τραπεζικός Λογαριασμός για κατάθεση χρημάτων σε ΕΥΡΩ
Όνομα:

Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Tράπεζα:ALPHA BANK A.E.
Yποκατάστημα:101
Διεύθυνση:Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα
Aριθμός Λογ/σμού:802002001000227
ΙΒΑΝ:GR0301408020802002001000227
Swift/BIC:CRBAGRAA

 

Bank Info
Bank Account for money deposit in EURO
Name:

Special Account for Research Grants of the National and Kapodistrian University of Athens

Bank:ALPHA BANK S.A.
Branch:101
Address:40 Stadiou str., 102 52 Athens, Greece
Number:802002001000227
ΙΒΑΝ:GR0301408020802002001000227
Swift/BIC:CRBAGRAAΝόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Κ.Π.Α.

Καθηγητής

Γεράσιμος Δ. Σιάσος

Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α.
(Υ.Ο.Δ.Δ. 786/2023)

 

Νόμιμος εκπρόσωπος του Ε.Λ.Κ.Ε./ Ε.Κ.Π.Α.

Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρήστος Γ. Καραγιάννης

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Β' 5931/2023 και Υ.Ο.Δ.Δ. 1208/2023)


Μονομελή Όργανα Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022. Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από δύο Υποδιευθύνσεις, ένα αυτοτελές Γραφείο, ένα αυτοτελές Τμήμα και 12 επιμέρους Τμήματα, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 919 Απόφαση της Συγκλήτου (Β' 5193/2021) και την υπ' αριθμό 1421 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Β’ 7018/2022).

Στοιχεία Προϊσταμένων της Διεύθυνσης/ Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη στελέχωση των Τμημάτων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. πατήστε εδώ.