Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.


Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (B' 5100/2023)

Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (pdf)

Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 όπως ισχύει.