Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αναζήτηση 'Εργων

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται αρχικά τα έργα Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020. 

Για να δείτε άλλη κατηγορία Έργων μπορείτε να επιλέξτε από τα αναδυόμενα μενού το Είδος, το Χαρακτηρισμό και τη Δράση των έργων που σας ενδιαφέρει.

Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που υπάρχουν στους τίτλους κάθε στήλης στον πίνακα προβολής των Έργων μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Επιλέγοντας τον τίτλο της στήλης γίνεται αντίστοιχα η ταξινόμηση των εγγραφών. Επίσης, μπορείτε να γράψετε στο πεδίο ελεύθερου κείμενου ("Αναζήτηση") σχετικούς με τα Έργα όρους, που σας ενδιάφερει να αναζητήσετε.

Επιλέγοντας το μαύρο βελάκι που υπάρχει αριστερά σε κάθε εγγραφή μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το κάθε 'Εργο. Επίσης επιλέγοντας τον τίτλο του 'Εργου που σας ενδιαφέρει μπορείτε αντίστοιχα να δείτε σε ξεχωριστή σελίδα όλες τις πληροφορίες που το αφορούν.