Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 48544/2023

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 20301 και τίτλο «Διαχρονικότητα του ελληνικού στοιχείου από το 1350, όσο δηλ. υφίσταται ακόμη η βυζαντινή αυτοκρατορία στην Ανατολή μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφιών σε δύο (2) συνεργάτες για την Ειδικότητα : Μεταπτυχιακοί φοιτητές, στο έργο Κ.Ε. 20301 και τίτλο «Διαχρονικότητα του ελληνικού στοιχείου από το 1350, όσο δηλ. υφίσταται ακόμη η βυζαντινή αυτοκρατορία στην Ανατολή μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή», και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Νικολέττα Γιαντσή.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια έως τους 26/09/2024. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου σπουδών.

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023.