Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Προκήρυξη Απασχόλησης υπ. αριθμό: 48543/2023

Τίτλος
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 20301 και τίτλο «Διαχρονικότητα του ελληνικού στοιχείου από το 1350, όσο δηλ. υφίσταται ακόμη η βυζαντινή αυτοκρατορία στην Ανατολή μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή»
Περιγραφή
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για χορήγηση υποτροφιών, με έναν (1) συνεργάτη για την Ειδικότητα : Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο με Κ.Ε. 20301 και τίτλο «Διαχρονικότητα του ελληνικού στοιχείου από το 1350, όσο δηλ. υφίσταται ακόμη η βυζαντινή αυτοκρατορία στην Ανατολή μέχρι και τη Μικρασιατική καταστροφή», και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Νικολέττα Γιαντσή.

 

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έως 26/09/2024. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου σπουδών.

 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2023