Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ. - Πόθεν Έσχες)

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της από 5/12/2023 ενημερωτικής επιστολής με θέμα: «Ενημέρωση προς υπόχρεους υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης -Δ.Π.Κ. - Πόθεν Έσχες» και της από 20/12/2023 ενημερωτικής επιστολής με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης - Δ.Π.Κ. - Πόθεν Έσχες», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο άρθρο 68 του ν. 5113/2024 (Α’ 96) με τίτλο: «Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων», που δημοσιεύθηκε 21/6/2024, ορίζονται τα παρακάτω:

«1. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων:

α) αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023 έως και την 30ή.9.2024, και

β) ετήσιες του έτους 2023 (χρήση 2022) και του έτους 2024 (χρήση 2023)

υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5026/2023 (Α’ 45) μέχρι και την 31η.12.2024, κατ’ εξαίρεση των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023, περί του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, και στο άρθρο 23 του ν. 5026/2023, περί της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων.

 2. Οι αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023, και οι ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2023 (χρήση 2022) για τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 5026/2023, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003 (Α’ 309), σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, θεωρούνται ισχυρές χωρίς να απαλλάσσονται οι ανωτέρω υπόχρεοι από την υποχρέωση υποβολής αρχικής και ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για το ίδιο διάστημα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου.

3.
Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι αρχικές, με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 28η.2.2023, Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των ετών 2023 και 2024, οι οποίες έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 3213/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, θεωρούνται ισχυρές και τα υπόχρεα πρόσωπα απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής αρχικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ν. 5026/2023.

4.
Για τις δηλώσεις των παρ. 2 και 3 που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται στην πλατφόρμα του ν. 3213/2003 εφαρμόζονται ως προς τον έλεγχο και τη δημοσιοποίηση οι διατάξεις του ν. 5026/2023».


Σημειώνεται ότι στο άρθρο 4 του ν. 5026/2023 με τίτλο: «Υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα» αναφέρεται:

«Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από:

α) Τα μέλη της Κυβέρνησης, τους υφυπουργούς, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση κατά το πρώτο κεφάλαιο του ν. 3023/2002 (Α’ 146) και του π.δ. 15/2022 (Α’ 39), τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές,

β) όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περ. α’, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3023/2002 και το άρθρο 11 του π.δ. 15/2022».

 
Συστήνεται εκ νέου να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον ιστότοπο του πόθεν έσχες https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ για να ενημερώνεστε από τις σχετικές ανακοινώσεις και υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες  στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες (τηλ. 210 4802100) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-main/main/ypovolh.html όπου βρίσκεται το Εγχειρίδιο Χρήσης καθώς και συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις.  
 
 


Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
 

Ε. Καφεντζή