Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2023-2024 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανακοίνωση
Την ως άνω πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε αριστερά στα σχετικά αρχεία καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.