Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών ψηφιακής αναβάθμισης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοίνωση

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή «eForms» της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. έλαβε στο διαγωνισμό “Bite Awards 2023” την τιμητική 4η θέση στην κατηγορία «Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα» και την 6η θέση στην κατηγορία «Ψηφιακές Υπηρεσίες & Συναλλαγές  με το Δημόσιο». Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Communication and Information Technologies Experts CITE.

        Η ανωτέρω διάκριση αξιολογείται ως σημαντική για τρεις λόγους:
        α. Στο διαγωνισμό καταγράφηκε νέο ρεκόρ συμμετοχών. Τα έργα που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση ξεπέρασαν, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, τα 370 σε όλες τις    κατηγορίες,
        β. Τα τρία πρώτα βραβεία απέσπασαν οργανισμοί με συναλλαγές ευρείας κλίμακας με το Δημόσιο Τομέα και
         γ.  Συμμετείχαν υποψήφιοι με μεγάλα δημόσια έργα υψηλού κόστους.

        Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προβαίνει καθημερινά σε ουσιαστικές ενέργειες για την ανάπτυξη, βελτίωση, απλοποίηση και τον εμπλουτισμό τόσο των «eForms» όσο και νέων ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας.

        Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε εντατικά ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να επιτευχθεί η καθολική και αποκλειστική χρήση των «eForms» ως μέσο υποβολής εγγράφων/αιτημάτων προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 

Η Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.


Ε. Καφεντζή