Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Διαδικασία έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) στα αγγλικά

Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), μέσω της web εφαρμογής Receipts (Έκδοσης Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών) https://blocks.elke.uoa.gr, ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στους διαχειριστές της εφαρμογής να μπορούν να εκδίδουν και να εκτυπώνουν Αποδείξεις (ΑΠΥ) και στα αγγλικά. Συγκεκριμένα, έχει προστεθεί στη στήλη «Ενέργεια» η επιλογή ενός νέου εικονιδίου που επιτρέπει την αναφερθείσα εκτύπωση.

Θα θέλαμε επί τη ευκαιρία να σας υπενθυμίσουμε ότι η Διοίκηση της Μ.Ο.Δ.Υ. συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών της με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε όλους να συμβάλλετε με την ενεργή συμμετοχή σας στις τρέχουσες διαδικασίες για την αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία της.