Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

Ανακοίνωση


Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 7ης Συνεδρίασης του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τον Κανονισμό αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 126 του ν. 4957/2022.Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

Πρύτανης Ε.Κ.Π.Α.