Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας»

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά και την παράταση στην υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου SUB4:«Εμπιστοσύνη στα Αστέρια μας» μέχρι και την 25η/06/2024 και ώρα 16:00, ο Ε.Λ.Κ.Ε. προκειμένου να είναι σε θέση να υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, θα δέχεται αιτήματα, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, μέχρι και τις 11/06/2024 και ώρα 12:00 μ.μ. καθώς, στις 12-06-2024 θα συνεδριάσει το ΕΕΟ τελευταία φορά πριν την ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Στήριξης της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. στα emails: dinailiop@uoa.gr / gargyro@uoa.gr/ epapaspyrou@uoa.gr και στo τηλέφωνo: 210 727 5833.