Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας απο νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2023-2024 Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ανακοίνωση
Την ως άνω πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε αριστερά στα σχετικά αρχεία καθώς και στη σχετική ιστοσελίδα του  Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος