Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αναβάθμιση δικτύου τηλεφωνίας Ε.Κ.Π.Α. την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 από 14:00 έως 17:00

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) η οποία έχει αναρτηθεί στο Announcements, λόγω εργασιών αναβάθμισης του δικτύου τηλεφωνίας του Ε.Κ.Π.Α., θα παρουσιαστεί διακοπή στην εσωτερική και εξωτερική τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 από 14:00 έως 17:00.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.  

 
Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.