Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Διακοπή ρεύματος Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, από 08:00 έως 14:00

Ανακοίνωση


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) η οποία έχει αναρτηθεί στο Announcements, λόγω συντήρησης ΜΤ που έχει προγραμματίσει η ΔΕΔΔΗΕ, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 14:00, θα λάβει χώρα διακοπή ρεύματος σε συγκεκριμένα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης μεταξύ των οποίων και στο κτήριο Τ.Υ.Π.Α./Ε.Λ.Κ.Ε. Η επαναφορά θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και κατά συνέπεια οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκονται υπό τάση.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα λειτουργούν οι Υπηρεσίες που παρέχει η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. (π.χ. ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, eForms).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.  

 
Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.