Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Λειτουργία πλατφόρμας eForms για την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν περιοδικές διακοπές στη λειτουργία της πλατφόρμας eForms λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.