Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Αναβάθμιση ηλεκτρονικής πλατφόρμας eForms

Ανακοίνωση


Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 9/3/2023 τα αιτήματα που υποβάλλονται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «eForms» λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου πατώντας το κουμπί «Πρωτοκόλληση» σε αντικατάσταση του κουμπιού «Οριστικοποίηση». Επίσης, το ίδιο ισχύει για την περίπτωση οριστικοποίησης του αιτήματος μέσω mail πατώντας το σχετικό link. Ο αριθμός πρωτοκόλλου εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη σας και παράλληλα μπορεί να αναζητηθεί και μέσω eForms και μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Με τη νέα αυτή δυνατότητα αυτόματης πρωτοκόλλησης των αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «eForms» επιταχύνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων και εξαλείφονται τα σφάλματα.

Σε περίπτωση αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων κατά τη χρήση της πλατφόρμας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή του μενού «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» της εφαρμογής προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Διοίκηση της Μ.Ο.Δ.Υ. συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών της με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά/έγγραφά σας μέσω της πλατφόρμας «eForms» για την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτησή σας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης