Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Εργασίες αναβάθμισης στον ιστότοπο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης στον ιστότοπο της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προβολής οικονομικών στοιχείων και αναμένεται να παρουσιαστούν σταδιακές διακοπές στη λειτουργία τους. Τα eforms (eforms.elke.uoa.gr) και η εφαρμογή έκδοσης αποδείξεων (blocks.elke.uoa.gr) θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν κανονικά. Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Υποστήριξης και Αρωγής Χρηστών (Help Desk) στο τηλέφωνο 210 727 5900 (ώρες λειτουργίας 9:00 – 14:00) και στο e-mail: helpdesk@elke.uoa.gr, καθώς και στα στελέχη των αποκεντρωμένων μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ευελπιστούμε ότι με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση σε όλους τους συναλλασσόμενους με τη Μ.Ο.Δ.Υ. Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.