ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2015
27/2
Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ...
2015
25/2
91309/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ( 91309/2014 ΑΔΑ: 7Χ2Α46ΨΖ2Ν-2ΤΒ) για την ...
2015
25/2
Εκδήλωση από το Δίκτυο Πράξη. HORIZON 2020 Legal & Financial issues: Major cost categories...
2015
27/2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργ...
2015
27/2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργ...
2015
27/2
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 14955/2015 για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μ...
2015
27/2
Ασφαλιστική κάλυψη υποτρόφων Erasmus Mundus...
2015
27/2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ...
2015
27/2
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Έρευνα και τε...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης