ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2018
22/3
Έγκριση απασχόλησης προσωπικού, της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσο...
2018
22/3
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 001644/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης εν...
2018
22/3
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 001643/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδ...
2018
21/3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ...
2018
20/3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ...
2018
20/3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ...
2018
20/3
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05060/2017 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμο...
2018
19/3
Eφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data P...
2018
12/3
Προμήθεια αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απ...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης