ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2018
15/11
Έγκριση οριστικών πινάκων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για την απασχόληση ακαδημαϊκών (...
2018
15/11
Έγκριση οριστικών πινάκων της Ιατρικής Σχολής για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστ...
2018
15/11
Έγκριση οριστικών πινάκων της Νομικής Σχολής για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. πανεπιστη...
2018
14/11
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ...
2018
13/11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών (3) φυσικών προσώπων κατηγορίας ΠΕ...
2018
10/11
092356_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας...
2018
12/11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ. αριθ.: 03397/2018 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού...
2018
30/10
Προμήθεια Επιστημονικών οργάνων...
2018
25/10
Προμήθεια Χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

 Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ


Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης