ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2017
21/9
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ 35352/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι...
2017
19/9
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο τ...
2017
18/9
Εκδήλωση για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA: Partnership for Research & Innovation i...
2017
21/9
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργο...
2017
8/9
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 54841/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Π...
2017
2/8
55849/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου...
2017
18/9
«Προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων»...
2017
4/9
Αντιδραστήρια...
2017
4/9
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων του Τμήματος Φυσικής...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης