ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2019
26/6
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 034497/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης εν...
2019
25/6
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εκπαιδευτή στο πλαίσι...
2019
25/6
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ενός (1) εκπαιδευτή στο πλαίσι...
2019
26/6
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13726 και τίτλ...
2019
24/6
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμέ...
2019
24/6
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμέ...
2019
25/6
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλίσμου πληροφορικής» ...
2019
19/6
Αναβάθμιση/μετατροπή Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου Philips Gyroscan NT- Intera 1,5T...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

 Πρόσκληση για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ


Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης