ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2016
9/2
Bραβείο καινοτομίας Innovationspreis "Meilenstein" του ιδρύματος Funk Stiftung σχετικά μ...
2016
8/2
Τροποποίηση της από 26.10.2015 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση των αποτελεσ...
2016
5/2
Horizon 2020: Ημερίδα ενημέρωσης για τις προσκλήσεις "Internet of Things, Large Scale Pilo...
Δεν υπάρχουν ενεργές προκηρύξεις.
2016
9/2
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 330 ανατύπων «Εγχειρίδιο Παθολογικής Α...
2016
9/2
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 372 βιβλίων «NETTER F. Άτλας Βασικών...
2016
9/2
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή “υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού του ...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης