ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
2021
4/3
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 04781/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...
2021
4/3
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 04780/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...
2021
4/3
Έγκριση απασχόλησης συνεργατών στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 04783/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδ...
2021
4/3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ...
2021
4/3
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμέ...
2021
4/3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισ...
2021
3/3
Προμήθεια Επιστημονικού Οργάνου για τις ανάγκες της Ερευνητικής Δραστηριότητας της Ψυχιατρ...
2021
2/3
Προμήθεια αντιδραστηρίων στο πλαίσιο του έργου Κ.Ε.15186 με τίτλο : Αξιοποίηση της βιομηχα...
2021
2/3
Ανοιχτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης:«Προμήθεια Αντιδραστηρίων» στο πλαί...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σάς καλωσορίζει στην σελίδα του στο διαδίκτυο, κάνοντας ένα περαιτέρω βήμα για την αναβάθμισή της στο πλαίσιο των συνεχώς μεταβαλλόμενων τεχνολογικών εξελίξεων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτηση και εύρεση των αναγκαίων πληροφοριών από τους επισκέπτες της (των διαφόρων ανακοινώσεων, προσκλήσεων, προκηρύξεων που αναρτά ο ΕΛΚΕ, για κάθε είδους έργα αλλά και διαφόρων άλλων δράσεων και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την δραστηριότητα και το έργο του) καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών...περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Διαχείρισης Έργων 1η Έκδοση, Δεκέμβριος 2020

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας βάσει της με αρ. πρωτ. Δ1β/ΓΠοικ. 49527/04-08-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας


Προφίλ ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ

3 Μαΐου 1837 Ιδρύεται το Οθώνειο Πανεπιστήμιο. Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστήμιο του Ελληνικού κράτους ...περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών

Οδηγός Υπηρεσιών

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Οδηγός Χρηματοδότησης

Κατεβάστε τον Οδηγό Χρηματοδότησης (pdf)

Στον οδηγό αυτόν περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες Χρηματοδότησης και Διαχείρισης


Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία