Λογότυπο Μ.Ο.Δ.Υ./Ε.Λ.Κ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
210 727 5900 - Helpdesk

Λειτουργία Help Desk και Αποκεντρωμένων Μονάδων την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 η Υπηρεσία Help Desk και η Υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν θα λειτουργούν λόγω συμμετοχής των στελεχών τους σε εκπαιδευτικό σεμινάριο.


Ευχαριστούμε για την κατανόηση.