ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Τα νέα της έρευνας

  • Προκηρύξεις έργων HORIZON 2020
  • Προκηρύξεις έργων Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA)
  • Προσκλήσεις για Εμπειρογνώμονες (Call for Experts)
  • Οδηγός "αρχαρίων" σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
  • Προσκλήσεις για την εύρεση Εξωτερικών Συνεργατών και Εκπαιδευτών


O χώρος της έρευνας προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, υλικοτεχνικής υποδομής, παροχής υπηρεσιών, απασχόλησης κ.λπ. για τις οποίες ο ΕΛΚΕ ως η ειδική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών που διαχειρίζεται διοικητικά και οικονομικά όλα τα ερευνητικά, αναπτυξιακά και παροχής υπηρεσιών έργα του Πανεπιστημίου Αθηνών σας παρέχει αναλυτικότερα στοιχεία για την καλύτερη ενημέρωσή σας μέσω της νέας υπηρεσίας συγκέντρωσης πληροφοριών.

Προσκλήσεις Προγραμμάτων

Αναζήτηση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων/αιτήσεων σε Φορείς Χρηματοδότησης (εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς) ανά φορέα, κατηγορία προγράμματος και άλλα κριτήρια.

Προσκλήσεις για μελέτες και έργα παροχής υπηρεσιών

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς συντηρούν και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσεις με όλες τις σχετικές προσκλήσεις τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε.

Προσκλήσεις για Εμπειρογνώμονες (Call for Experts)

Φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν εξειδικευμένα άτομα για να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις προγραμμάτων, προτάσεων, κειμένων κ.λπ.

Προσκλήσεις Εξωτερικών Συνεργατών (External Staff Recruitment)

Το Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενημερώνει μια δυναμική βάση με όλες τις προσκλήσεις για θέσεις Ασκούμενων, Υπότροφων και Εξωτερικών συνεργατών.