ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις έργων Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA)

Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) στην ιστοσελίδα της διατηρεί και ενημερώνει βάση με όλες τις τελευταίες προκηρύξεις έργων.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι της ακόλουθης μορφής:

Βασικός κωδικός: AO7230
Title: DATA COLLECTION AND PROCESSING SYSTEM FOR THE ALPHASAT TDP5 KA/Q BAND PROPAGATION EXPERIMENT (*) (A5.1 REF. 3B.026)
Open date 05-SEP-12 Keywords ENGINEERING/TELECOMMUNICATIONS
Closing date 21-NOV-12 Establishment ESTEC
Status ISSUED Directorate Directorate Telecom & Integrated Applica
Reference Nr. 11.1TT.34 Department Telecom Technologies, Product & Systems Dep
Prog. Ref. ARTES 5.1 Division Technologies and Product Division
Budget Ref. E/0505-01A ARTES 5.1 Responsible Nicole Rinaudo
Special Prov. B+DK+F+D+I+NL+E+S+CH+GB+IRL+A+ N+FIN+POR+GR+LUX+CZ+CDN Last Update Date 09-10-2012, 17:12:56
Tender Type C Update Reason Loaded a new Clarification (English version)
Price Range 200-500 KEURO  

Λόγω του συστήματος διαχείρισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), ο ΕΛΚΕ έχει την δυνατότητα να σας παρέχει αναλυτικότερα στοιχεία για τα έργα που σας ενδιαφέρουν. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση rc[at]elke.uoa.gr με τον βασικό κωδικό και τον τίτλο του προγράμματος όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα..

Παράδειγμα επικοινωνίας με το τμήμα Συλλογής και Διάχυσης Πληροφοριών του ΕΛΚΕ rc[at]elke.uoa.gr:

Τίτλος email: Ανάγκη περισσότερων πληροφοριών για έργο της ESA με κωδικό ...(πχ: AO7230)

Στο κείμενο του email πρέπει να αναφέρονται:

Ο βασικός κωδικός, πχ: AO7230

Και ο τίτλος, πχ: DATA COLLECTION AND PROCESSING SYSTEM FOR THE ALPHASAT TDP5 KA/Q BAND PROPAGATION EXPERIMENT (*) (A5.1 REF. 3B.026).