ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 06193/2020
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 25/11/2020
Ημ. Λήξης: 30/11/2020
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και συγκεκριμένα σαράντα (40) φορητών επιτραπέζιων μικροϋπολογιστών, για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της Μ.Ο.Δ.Υ του Ε.Λ.Κ.Ε, ένεκα της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 .
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
26/11/2020Διευκρίνιση για τον αριθμό συστημάτωνΠροηγούμενη σελίδα