ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01459/2018
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 23/05/2018
Ημ. Λήξης: 15/06/2018
Υπηρεσίες φύλαξης – Φύλαξη κτιρίου Δ.Ν.Ε.Γ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτηρίου “Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσης (Πανεπιστημιακή Λέσχη)” (Δ.Ν.Ε.Γ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το οποίο αποτελείται από ένα κυρίως κτήριο που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους συνολικής επιφάνειας 5.260 τ.μ., υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ. και υπαίθριο χώρο στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 560 τ.μ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 146.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: (προϋπολογισμός 118.145,16 €, ΦΠΑ: 28.354,84€)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5881, 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
23/05/2018Ορθή επανάκληψη ημερομηνίας καταχώρησης στην ιστοσελίδα, Παράγραφος 1.6 "Δημοσιότητα"Προηγούμενη σελίδα