ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00890/2018
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 04/04/2018
Ημ. Λήξης: 20/04/2018
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση e-Learning” του ΕΚΠΑ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 00890/2018 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 59.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Συμπληρωματική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση e-Learning” του ΕΚΠΑ.
ΚΕ 3173, ΚΕ 6326, ΚΕ 7323, 7335, ΚΕ7470 και ΚΕ 10761.
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Λ. Μαντέσου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8:30π.μ. έως 16:30 μ.μ. και στα τηλέφωνα 210-3689355.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα