ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03560/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 10/11/2017
Ημ. Λήξης: 22/11/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών
Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή)

Προϋπολογισμός: 43.435,48 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α
ΚΕ 13298
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επίκ. Καθηγητή Αλεξόπουλο Ιωάννη, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 – 17:00, είτε στο τηλέφωνο 210 72774106, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση (email) jalexopoulos@geol.uoa.gr.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα