ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03516/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 10/11/2017
Ημ. Λήξης: 22/11/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού.
- Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή),

- Προϋπολογισμός 45.846,77€ πλέον Φ.Π.Α.


- Κ.Ε. 13298
Πληροφορίες: Επίκ. Καθηγητής Αλεξόπουλος Ιωάννης, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 – 17:00, είτε στο τηλέφωνο 210 72774106, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση (email) jalexopoulos@geol.uoa.gr.
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
20/11/2017Διευκρινίζεται ότι το τηλ. επικοινωνίας αντί του 210 72774106 το ΟΡΘΟ είναι 210 7274106 - ΛήψηΠροηγούμενη σελίδα