ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03887/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 25/09/2017
Ημ. Λήξης: 17/10/2017
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων του Τμήματος Φυσικής
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες του Προγράμματος με ΚΑ 13301 και τίτλο «Ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικής».
Πληροφορίες: Γ.Καββαδίας - 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα