ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03217/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 04/09/2017
Ημ. Λήξης: 26/09/2017
Αντιδραστήρια
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος «Διαχείριση εσόδων της Ειδικής Ερευνητικής Μονάδας Εφαρμοσμένης Ενδοκρινολογίας και Μελέτης του Σακχαρώδους Διαβήτη».
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα