ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01310/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 04/09/2017
Ημ. Λήξης: 26/09/2017
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων του Τμήματος Φυσικής
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων για τις ανάγκες του Προγράμματος με ΚΑ 13301 και τίτλο «Ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης του Τμήματος Φυσικής»
Πληροφορίες: τηλ Γ.Καββαδίας 210-7275851
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
20/09/2017Ματαίωση της υπ.αριθμ. 01310/2017 Ηλεκτρονικής διαδικασίας Κάτω των Ορίων και Επαναπροκήρυξή της.Προηγούμενη σελίδα