ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00169/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 27/01/2017
Ημ. Λήξης: 21/02/2017
«Προμήθεια εξοπλισμού για Δύο (2) Συστήματα επίδειξης τρισδιάστατων έγχρωμων εικόνων ανθρώπινου σώματος με δυνατότητα τομών (εγκάρσιων και οβελιαίων) και περιστροφής το οποίο περιλαμβάνει ειδικό τραπέζι με οθόνη, λογισμικό και βιβλιοθήκη εικόνων (anatomic table and digital library) και των δύο (2) στυλεών πλοήγησης (navigator brochnre) για το Εργαστήριο Ανατομίας του Ε.Κ.Π.Α»
Τίτλος έργου:Οικονομική ενίσχυση του "Ανατομείου" - Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιοώτης Σκανδαλάκης
Τιμή: 163.887,00€ πλέον ΦΠΑ
Κριτήριο κατακύρωσης:Χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του εξοπλισμού
Πληροφορίες: Κοντοπούλου Βασιλική
τηλ. 210 3689117
Μπίτσικα Βασιλική
210 746 2305
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα