ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:07019/2021
Ημ. Δημοσίευσης:12/02/2021
Ημ. Λήξης:01/03/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15257 και τίτλο «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»
...
Πληροφορίες: ..
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα