ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:042612/2019
Ημ. Δημοσίευσης:05/06/2019
Ημ. Λήξης:21/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε 14697 και τίτλο «Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση του resminostat στη θεραπεία συντήρησης ασθενών με προχωρημένου σταδίου σπογγοειδή μυκητίαση ή σύνδρομο Sezary, οι οποίοι έχουν πετύχει έλεγχο της νόσου με συστημική θεραπεία»
...
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα