ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:55857/2017
Ημ. Δημοσίευσης:01/08/2017
Ημ. Λήξης:13/10/2017
55857/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υγρή βιοψία-Μοριακή διάγνωση καρκίνου»
55857/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υγρή βιοψία-Μοριακή διάγνωση καρκίνου» με Επιστημονική Υπεύθυνο την Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας Ε. Λιανίδου, η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πληροφορίες: Καθ. Ε..Λιανίδου, τηλ 210-7274311, 210 7274238, email: lianidou@chem.uoa.gr
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα