ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:55860/2017
Ημ. Δημοσίευσης:01/08/2017
Ημ. Λήξης:13/10/2017
55860/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας»
55860/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Σύνθεση βιοδραστικών ενώσεων και μελέτη βιοδραστικών ενώσεων με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Χημείας Γ. Κόκοτο, η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πληροφορίες: Καθ. Γ..Κόκοτος, τηλ. 210 7274462, gkokotos@chem.uoa.gr
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα