ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:82810/2014
Ημ. Δημοσίευσης:19/12/2014
Ημ. Λήξης:05/01/2015
ΥΠ ΑΡ 82810 / 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Ανάπτυξη και σάρωση νέων αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη Νόσο Alzheimer» (κωδικός έργου 09ΣΥΝ-21-1003) ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΝ κ. ΜΙΚΡΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
Για τις ανάγκες της Πράξης του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανάπτυξη και σάρωση νέων αναστολέων του βήτα Αμυλοειδούς Πεπτιδίου ενάντια στη Νόσο Alzheimer – Treat AD», με κωδικό έργου 09ΣΥΝ-21-1003, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΙΙ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Εμμανουήλ Μικρό, στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, του (Α.Π.) 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», ζητείται ένα (1) άτομο με ειδικότητα Χημικού - Φαρμακοποιού ή Βιολόγου για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους.
Πληροφορίες: κα Λιονάκη Χρύσα, τηλ. 210 7274264
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα