ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:001644/2018
Ημ. Δημοσίευσης:06/02/2018
Ημ. Λήξης:20/02/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «70/3/7667» με τίτλο "Κατεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τίτλο "Εφαρμοσμένη Ελεγκτική και Λογιστική" μέσω Προηγμένων Μεθόδων Εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως"
......................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα