ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:82754/2017
Ημ. Δημοσίευσης:10/11/2017
Ημ. Λήξης:27/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη φάση ΙΙ συνδυασμένης θεραπείας με bortezomib, δεξαμεθαζόνη και rituximab, σε ασθενείς με μακροσφαιριναιμία waldenstrom΄s
.........................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 27η Νοεμβρίου 2017
.............................................
1. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) υποστήριξης γραφείου για την ανάλυση και συγγραφή ιατρικών κλινικών μελετών
1. Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) υποστήριξης γραφείου για την ανάλυση και συγγραφή ιατρικών κλινικών μελετών

Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα