ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:62327/2017
Ημ. Δημοσίευσης:11/08/2017
Ημ. Λήξης:04/09/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Υπηρεσίες ελέγχου, εμπλουτισμού και βελτίωσης των δομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, σε επίπεδο καταλόγου, ψηφιακών υπηρεσιών και επικοινωνίας»
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 4η Σεπτεμβρίου 2017.
Πληροφορίες: Βαλσαμής Βαλσαμάκης vvalsam@libadm.uoa.gr, τηλ. 210-7276527
Παναγιώτα Παπακωνσταντοπούλου ypapakon@uoa.gr , τηλ. 210-7276487
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα