ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:55856/2017
Ημ. Δημοσίευσης:02/08/2017
Ημ. Λήξης:13/10/2017
55856/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μελέτη της δομής και λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων και μεταβολομική μελέτη συστημάτων»
55856/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μελέτη της δομής και λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων και μεταβολομική μελέτη συστημάτων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής Ε.Μικρό, η οποία θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πληροφορίες: κα Φ. Καψάλη 2107274597, Καθ. Ε. Μικρός, τηλ. 6978435813
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα