ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:55849/2017
Ημ. Δημοσίευσης:02/08/2017
Ημ. Λήξης:13/10/2017
55849/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών και σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων»
55849/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μηχανισμοί υποκυτταρικής διακίνησης μεμβρανικών πρωτεϊνών και σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας Γ. Διαλλινά, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Πληροφορίες: Καθ. Γ. Διαλλινάς, τηλ. 6974799929, 210-7274649
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα