ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:42118/2017
Ημ. Δημοσίευσης:13/06/2017
Ημ. Λήξης:23/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «Ανασκαφή στο Ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα της Κω»
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ανασκαφή στο Ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα της Κω.», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Παναγιωτίδου, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής). Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως την ολοκλήρωση της ανασκαφής. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου διάρκειας 23 ημερών για την απασχόληση των τριών (3) εργατών και 17 ημερών για την απασχόληση του Αρχαιολόγου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
..........................................................................................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 23η Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
...........................................................................................
1. Ειδικότητα: ΕΡΓΑΤΗΣ Πλήθος συνεργατών: 3..άτομα

2. Ειδικότητα: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Πλήθος συνεργατών 1..άτομο
Πληροφορίες: κος Μουρελάτος Διονύσιος τηλ. 210-7277369

Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα