ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:67441/2016
Ημ. Δημοσίευσης:17/05/2017
Ημ. Λήξης:29/05/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ» ΚΕ 13692
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΙΡΗ, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 01/07/2020.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου και θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης και συνολική διάρκεια το ανώτατο δύο (2) έτη, εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
.........................................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 29η Μαΐου 2017 και ώρα 13:30μ.μ.
............................................
1. Ειδικότητα: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)
Πλήθος συνεργατών: 1 άτομο (ένα άτομο)
............................................
Πληροφορίες: κα Μάναλη Ευφροσύνη, τηλ. 210-5831184
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα