ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:32576/2017
Ημ. Δημοσίευσης:15/05/2017
Ημ. Λήξης:25/05/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «European Rotavirus Network Study»
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «European Rotavirus Network Study», με Επιστημονικώς Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Βασιλική Συριοπούλου, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από Διεθνείς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 31/12/2017, με πιθανή παράταση. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου διάρκειας μέχρι την λήξη του έργου (31/12/2017) με δυνατότητα παράτασης, εάν παραταθεί το έργο, και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
.........................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 25η Μαΐου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ.
..........................
1. Ειδικότητα: Βιολόγος
Πλήθος συνεργατών: 1 άτομο
..........................

Πληροφορίες: κος Φώτιος Κουτούζης, τηλ. 210-746 7479
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα