ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:14578/2017
Ημ. Δημοσίευσης:15/03/2017
Ημ. Λήξης:27/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «Προσδιορισμός των CD4+CD25+FOXP3 T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων σε Έλληνες HIV(+) ασθενείς»
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Προσδιορισμός των CD4+CD25+FOXP3 T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων σε Έλληνες HIV(+) ασθενείς», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θεόδωρο Κορδόση, ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου διάρκειας 10 μηνών και εφόσον αυτό επιτραπεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
...................................
1. Ειδικότητα: Χημικός
Πλήθος συνεργατών: 1άτομo
......................................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 27η Μαρτίου 2017 και ώρα 13:30 μ.μ.
Πληροφορίες: κος Θεόδωρος Κορδόσης, τηλ. 210-7782352
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα